POLITIKA KVALITY

ZÁKAZNÍK NA PRVNÍM MÍSTĚ

Prohlášení o Politice kvality společnosti Onduline

 

Toto prohlášení o politice kvality odráží důraz, který jako výkonný ředitel kladu, aby náš zákazník byl na prvním místě.

Vize společnosti Onduline je založena na budování dlouhodobé důvěry našich zákazníků v kvalitu a spolehlivost našich produktů a služeb.

Očekávání našich trhů stran kvality a výkonu neustále roste.

 

My v Onduline neustále soustřeďujeme veškerou naši energii na předvídání a uspokojování požadavků našich zákazníků na každém z našich strategických trhů.
 
 Pravidla společnosti Onduline jsou:
• Neustále zlepšovat nabídku našich produktů a služeb. Abychom tak učinili, kultivujeme si hluboké znalosti našich trhů. Pečlivě nasloucháme současným i vyvíjejícím se potřebám zákazníků a koncových uživatelů.


• Posílit naši schopnost uvádět na trh nové produkty a řešení s vyššími kvalitativními  standardy.


• Zajistit vysokou kvalitu v celém dodavatelském řetězci, jakou slibujeme zákazníkům ve formálních specifikacích produktů.


• Implementovat jednoduchý a výkonný, zákaznický systém pro zaznamenávání a zpětnou vazbu nespokojenosti zákazníků.


Udržovat systém řízení kvality Onduline s mezinárodním standardem ISO 9001.
To je založeno na:
- Jasné politice a organizaci, měření, analýzách, akčních plánech a auditech.
- Otevřené, spravedlivé a konstruktivní komunikaci.
- Spolupracující a pro-zákaznické týmové práci.
- Školení a vzájemném učení.
 
Říkáme, co děláme a děláme to, co říkáme, s disciplínou a efektivitou.

Podporujeme závazek všech kolegů společnosti Onduline ke kvalitě a neustálému zlepšování.

Zákazník je pro nás na prvním místě.
 
Richard Séguin
CEO