Práva

  1. Osobní data

3.1. K návštěvě webových stránek uživatel nemusí sdělovat žádné osobní údaje. Společnost však může shromažďovat osobní údaje Uživatele (dále jen "Osobní údaje"), zejména prostřednictvím oddílu "KONTAKT", účasti na soutěžích a založení účtu. Prostřednictvím přihlášení uživatele k platformě se shromažďují přihlašovací údaje, údaje o využití a údaje o poloze pro analýzu a optimalizaci výkonu  platformy. Při poskytování svých osobních údajů se Uživatel zavazuje poskytovat pouze přesné informace, které nejsou škodlivé pro zájmy a práva třetích stran. Platformy s eshopem shromažďují finanční údaje pro provádění plateb produktů a služeb poskytovaných platformou.
 

3.2. Společnost, její dceřiné společnosti a místní zástupci jsou společnými správci údajů a příjemci osobních údajů uživatelů. Společnost se zavazuje chránit soukromí osobních údajů. Společnost však nemá kontrolu nad riziky spojenými s fungováním internetu a upozorňuje na existenci potenciálních rizik, pokud jde o důvěrnost dat, která procházejí přes tuto síť.

3.3. Podle francouzského zákona o ochraně osobních údajů ze dne 6. ledna 1978 a nařízení o obecné ochraně údajů ze dne 27. dubna 2016 byl proces prohlášen u NCIL (National council for interactive learning)  a uživatel má právo přístupu v srozumitelné podobě, opravu a vymazání jeho osobních údajů a právo legitimních námitek ke zpracovávání dat. Uživatel má také právo přenášet své osobní údaje ve strojově čitelné podobě. Uživatel může uplatnit svá práva zasláním e-mailu na následující e-mailovou adresu: info@onduline.cz po prokázání totožnosti uživatele. Společnost Onduline se zavazuje zpracovat žádost a odpovědět jí do 30 dnů, ale může ji prodloužit až na 60 dní vzhledem k množství aplikací a jejich složitosti. Společnost Onduline si vyhrazuje právo odmítnout žádosti o právo na přístup, pokud jsou zjevně nepřiměřené. Uživatel je v souladu s jeho právem na informace informován o tom, že jeho osobní údaje jsou shromažďovány společností Onduline a pokud nebyly shromážděny společností Onduline. Uživatel je rovněž informován v případě porušení jeho osobních údajů.

3.4. Novinky: Uživatel se může svobodně odhlásit od "Novinek" a "Nabídek Onduline". Uživatel si může zvolit odhlášení z odkazu v dolní části „Novinek“, z jeho členské oblasti nebo na vyžádání na e-mailové adrese: info@onduline.cz

3.5. Nezletilý: Onduline se nezaměřuje na nezletilé, webová stránka zůstává přístupná, protože neobsahuje obsah pro dospělé.
Formuláře a dotazníky společnosti Onduline nejsou zaměřeny na shromažďování údajů o nezletilých osobách. Pokud se shromáždí údaje o nezletilé osobě, může právní zástupce nezletilého Onduline kontaktovat na adrese: info@onduline.cz kvůli opravě nebo odstranění osobních údajů (v souladu s článkem 3.3).

3.6. Subdodavatel: společnost Onduline využívá třetí strany k zajištění poskytování svých služeb (například údržba, audity, platby, detekce neoprávněného obchodování, marketing a vývoj). Třetí strany proto mohou mít přístup k informacím uživatelů v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jménem Uživatele a podléhají stejným povinnostem společnosti Onduline. Třetí strana respektuje vaše soukromí a nezveřejní vaše osobní údaje.
 

3.7. Společnost Onduline může ve zvláštních případech zpracovávat osobní údaje mimo Evropskou unii s náležitým ohledem na evropské právní procesy. Uživatel může na vlastní žádost zpracovávat své osobní údaje mimo Evropskou unii pro konkrétní služby.

3.8. V souvislosti s provozem webových stránek může společnost také ukládat technický soubor cookie do uživatelského zařízení při používání webových stránek. Cookie neumožňuje identifikaci uživatele, ale umožňuje zaznamenávat informace o tom, jak se uživatelské zařízení pohybuje prostřednictvím webových stránek (oficiální jazyk a země uživatele, navštívené stránky, čas a datum atd.). Poskytnuté informace mohou být použity během příští návštěvy uživatele na webových stránkách, aby web fungoval správně nebo pro účely analýzy.

3.9. Uživatel je informován o tom, že může také zabránit uložení souborů cookie na svém zařízení změnou nastavení svého webového prohlížeče. Podrobné informace o možnostech a způsobech zpracování souborů cookie naleznete v internetových prohlížečích. Uživatel také může vyhledat stránku CNIL (Francouzský úřad pro ochranu údajů): http://www.cnil.fr/.

Find here legal information and credits. Contact us for further details.
 
 

Tato stránka je vlastnistvím společnosti ONDULINE, registrované " Commercial Court of Nanterre" pod číslem 552 088 361,

centrála:35 rue Baudin, 92300 Levallois-Perret, zastoupená panem Jean-Noel Fourel , CEO manager skupiny.
Všechny práva jsou vyhrazena.