FONDALINE® Systém

FONDALINE® - ochrana základů

Hlavní charakteristika

 

 

FONDALINE® je nopová protivlhkostní fólie vyrobená z vysokohustotního polyethylenu (HDPE).

Slouží jako ochrana hydroizolačních vrstev na svislích stěnách, základů i základových desek. Jednotlivé nopy, o výšce 8mm, vytvářejí prostor pro dokonalé odvětrání.

Materiál lze použít v interiéru i exteriéru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDALINE®

 

Šířka : 80 cm (±3)

Délka : 120 cm (±3)

Výška : 215 cm (±3)

Balení : 1 role = 40 m²

Váha palety :  240 kg

 

Fondaline 400 : 12 rolí/paleta = 480 m²/paleta

Fondaline 500 : 12 rolí/paleta = 480 m²/paleta

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhody

 

 

Fondaline je silný a pružný materiál, který chrání podklad proti veškerým mechanickým vlivům. Je zároveň vhodný pro všechny druhy odvodnění.

Dokáže spolehlivě ochránit základy budov, jejich stěn a základových desek. Využít ho lze i při sanaci vlhkých interiérů.

Nopy o výšce 8mm vytvářejí kontinuální vzduchovou mezeru, která umožňuje vynikající odvětrání nepotřebné vlhkosti.

Na FONDALINE  nepůsobí chemikálie, které se přirozeně vyskytují v půdě.

 

 

 

Realizace

Rodinné domy

Bytové domy

Průmyslové budovy

 

Administrativní budovy

Komerční budovy

 

 

 

 

 

Rodinné domy

 

FONDALINE® poskytuje ochranu stěn suterénů a základů a to tam, kde tlak půdy (kamení) může poškodit hydroizolaci budovy.

 
 

 

 

 

 

 

Bytové domy

 

FONDALINE® má zásadní význam při ochraně základů i tam, kde působí podzemní vody které dokáží snížit pevnost konstrukce, popřípadě korozi ocelových prvků stavby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průmyslové budovy

 

FONDALINE® je schopen čelit tlaku až do 150 kN/m².

 

Proto jsou vrstvy pod FONDALINE® dostatečně chráněny proti poškození.

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrativní budovy

 

FONDALINE®

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komerční budovy

 

 Počet a struktura fólie FONDALINE®  - 1850 nopů/m2 poskytuje dostatečně pevnou ochranu a tím je případný působící tlak rozložen

 

 

 

 

 

 

Ochrana zdí a základů

 

 

 

 

Popis

Podzemní části budov musí být chráněny proti vlhkosti a podzemní vodě. Zároveň je potřeba kvalitní ochrany samotné hydroizolace budov tak, aby nedošlo k žádnému poškození její hydroizolační funkce.

Vlhkost může spůsobit, v těchto částech stavby, značné škody, které mohou ochrozit i stabilitu budovy.

 

Pevná a přitom dostatečně průžná nopová fólie FONDALINE® dokáže výborně absorbovat mechanické vlivy a tím zabraňuje poškození hydroizolačních vrstev.

Kromě toho je díky jeho struktuře vytvořená dostatečně velká vzduchová mezera, která umožňuje odvětrávání případné vlhkosti.

FONDALINE®  zároveň chrání proti veškerým chemikáliím, které se běžně vyskytují v zemi, jako i proti prorůstání kořenů rostli.

 

 

Montáž

FONDALINE® se instaluje při ochraně základů se insatluje nopy směrem k hydroizolaci. Může být použit vodorovně i svisle a to v závislosti na požadované výšce ochrany.

Případné přesahy musí být minimálně 10cm.

K upevnění FONDALINE® se používají speciální tvrzené hřeby s podložkami. Tyto podložky jsou ve tvaru nopů a přesně do nich zapadají.

Ukončení fólie FONDALINE® se používá speciální tvarovaná lišta, která je kotvena nezávisle na samotné fólii a chrání ji před nežádoucím zasypáním zeminou, popřípadě jiným zanesením vytvořené vzduchové mezery.

 

 

 

Sanace vnitřních vlhkých zdí

 

 

 

 

Popis

Pokud nejsou sklepy správně ochráněny proti vlhkosti ochází ke značnému poškození těchto stěn, které nelze opravit ani nátěrem nebo novým omítnutím.

Použitím nopové fólie FONDALINE®, která při této aplikaci má ponechanou dostatečnou mezeru v horní i dolní části, dochází k pravidelnému a intenzivnímu odvětrání těchto poškozených stěn.

Pokud je na nopovou fólii FONDALINE následně aplikována nová omítka nebo sádrokartonové desky, vznikne nový povrch, který je suchý,čistý a hladký.

 

 

Montáž

Kotvení musí být provedeno pomocí speciálních k tomu určených tvrzených hřebů společně s podložkami každých min. 30cm. Přesahy musí být min. 10cm.

Pokud se bude fólie FONDALINE nově omítat, je nutné použít výztuž - perlinka.

 

 

Sanace vnitřních vlhkých podlah

Popis

FONDALINE® je rovněž ideálním materiálem pro vnitřní hydroizolaci podlah.

 

 

Montáž

Stávající podlahy musí být před montáží fólie FONDALINE®  důkladně očištěny. Přesahy jednotlivých pásů musí být minimálně 10cm.

Fólii lze velmi dobře kombinovat i s novou (dodatečnou) tepelnou izolací - typu XPS nebo EPS.

.

 

Ochrana základové desky

Popis

FONDALINE® je rovněž ideálním materiálem pro vnitřní hydroizolaci podlah.

 

 

Montáž

Stávající podlahy musí být před montáží fólie FONDALINE®  důkladně očištěny. Přesahy jednotlivých pásů musí být minimálně 10cm.

Fólii lze velmi dobře kombinovat i s novou (dodatečnou) tepelnou izolací - typu XPS nebo EPS. 

 

 

 

 

 

 

 

Reference